CACH Közgyűlés – időpontváltozás: 2022.03.05.

A járványhelyzet miatt a közgyűlést 1 hónappal elhalasztottuk.
Az új időpont: 2022.03.05 (szombat) 10:00.
A helyszín és a napirend változtlan.

Tisztelt Klubtagunk!

Mindenekelőtt hadd kívánjunk a CACH Elnöksége nevében egészségben és citroënes élményekben gazdag új esztendőt! Szeretettel hívunk a 2020-21-es évet lezáró és a 2022-es évet megnyitó közgyűlésünkre, amely André Citroën 144. születésnapján kerül megrendezésre. A hivatalos meghívó a közgyűlés napirendjével e levélhez kapcsolva olvasható.

Azon kedves tagjaink, akiknek az érvényes egyesületi tagság igazolására a kedvezményes felelősségbiztosítás megkötéséhez szükségük van, kérjük, hogy a 2022-es (és szükség esetén a 2021. évi tagdíjat, amely változatlanul 7.000,- Ft) az egyesület 73900432-11048345 számú bankszámlájára való befizetés útján rendezzék a jelen levelünk kézhezvételét követően, de legkésőbb 2022. január 31. napjáig. A befizetés megtörténtéről a kedvezményes felelősségbiztosítás igénybevételében közreműködő társklubot elnökségünk kérés esetén tájékoztatja.

Természetesen a kedvezményes biztosításban nem érdekelt tagjainkat is kérjük, egyben bíztatjuk a 2022-es tagdíj, valamint a MAVAMSZ tagdíj (5.000,- Ft) fenti módon történő befizetésére.

Szeretnénk felhívni minden tagunk szíves figyelmét arra, hogy a CACH jelenleg hatályos alapszabálya értelmében a közgyűlésen szavazati joggal való részvétel feltétele a 2022-es és a 2021-es évi tagdíj befizetése, amelyre banki átutalással az egyesület73900432-11048345 számú bankszámlájára vagy a közgyűlésen való személyes befizetés útján kerülhet sor. Kérjük a tisztelt tagjainkat, hogy esetleges tagdíj elmaradásaikat banki átutalás esetén a jelen tájékoztatásunk kézhezvételét követően, de legkésőbb 2022. január 31. napjáig, készpénzes fizetés esetében pedig a közgyűlésen rendezzék! Banki átutalás esetén a közleményébe írják bele a nevet, a tagsági azonosítót és hogy „2022. és vagy 2021. évi tagdíj”!

Abban az esetben, ha a járványügyi helyzet a közgyűlés megtartását nem tenné lehetővé, úgy az elnökség rövid úton (telefon, sms, e-mail) fog benneteket tájékoztatni a közgyűlés elhalasztásáról és az új meghívóról. Ebben az esetben a közgyűlés alternatív időpontjáról külön meghívót küldünk.

Budapest, 2022. január 12.

Citroënes üdvözlettel,
A CACH Elnöksége

Közgyűlési meghívó

Tisztelt Klubtagunk!

Ezúton tájékoztatunk, hogy az egyesületünk éves rendes közgyűlésére Andre Citroën 144. születésnapján, 2022. február 5-én, szombaton, délelőtt 10 órakor kerül sor.

A közgyűlés helyszíne:
Citroën M5 Center,
1194 Budapest, Andre Citroën u. 1.

Napirendi pontok:

  1. Az éves beszámoló elfogadása;
  2. Tisztújítás, új elnökségi tagok választása, az elnökség működésének újra szabályozása, (döntés ügyvezető elnöki pozíció bevezetéséről, amelyet az elnökség tagjai felváltva látnának el, döntés a tiszteletbeli elnöki és postumus tiszteletbeli elnöki pozíció bevezetéséről, döntés az új elnökség összetételétől függően székhelyáthelyezésről, döntés az alapszabály módosításáról);
  3. A 2022. évi költségvetés elfogadása;
  4. A 2022. évi találkozók támogatásának megszavazása;
  5. Egyebek.

Egyéb tervezett program: a veteránminősítéssel kapcsolatos változások ismertetése.

Megjelenésetekre feltétlenül számítunk!

Határozatképtelenség esetén 2022. február 5-én 10.30 órakor a fenti napirendi pontok szerint megismételt közgyűlést tartunk. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Budapest, 2022. január 12.

A CACH Elnöksége nevében citroënes üdvözlettel,
Dr. Fehér Dániel társelnök